Correctheid, transparantie, flexibiliteit en verantwoordelijkheid zijn de pijlers in onze overeenkomsten. U bouwt immers voor het leven!

Onderhandse verkoopsovereenkomst

Wanneer u beslist om een nieuwbouw aan te kopen, wordt voorafgaand aan de notariële akte een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgesteld en ondertekend. Dit gebeurt bij ons op kantoor of bij onze aangestelde makelaar.

In deze overeenkomst verbindt u zich als koper, onder bepaalde voorwaarden, tot aankoop, waaronder ook de betalingsvoorwaarden. De aankoopprijs van een nieuwbouw wordt steeds onderverdeeld in een som voor de grondwaarde (prijs van de grond) en een som voor de constructiewaarde (prijs van de bouwwerken).

Wat de betaling betreft zijn er twee mogelijkheden:

 • ofwel koopt u voor aanvang van de werken, dit noemt men een aankoop op plan.
 • ofwel koopt u tijdens of na de werken.

Aankoop op plan

In dit geval koopt u een nog te bouwen appartement of woning, of een appartement/woning in opbouw.

Deze formule biedt allerlei voordelen:

 • Alles is nog mogelijk, U kunt kiezen uit verschillende types, op verschillende verdiepingen.
 • U hebt de mogelijkheid uw appartement/woning volledig in te delen naar uw persoonlijke wensen, voor zover technisch haalbaar.
 • U kunt vrij kiezen uit een gamma duurzame materialen.

Extra bescherming

100% voltooiingswaarborg Wet Breyne

Wat dient u te betalen en wanneer?

Na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst betaalt u een voorschot van 5% op de totale verkoopsprijs, dit via een overschrijving binnen de 8 dagen.

Binnen de 3 maanden na ondertekening van de compromis wordt de notariële akte verleden. Voor zover deze geen opschortende voorwaarden bevat (bv na goedkeuring financiëring), betaalt u:

 • Het saldo van de grondwaarde (na aftrek van het voorschot) plus registratiekosten of BTW van de totale grondwaarde.
 • De gerealiseerde constructiewaarde plus 21% BTW
 • Per appartement een forfaitair bedrag van € 3800 excl. BTW als aandeel in de bouw- en overheidstaksen, de kosten voor het aanleggen van het voetpaden, de kosten voor de aansluiting op de distributienetten en op het rioleringsnet. Voor een garagebox een forfaitair bedrag van € 500 excl. BTW.
 • Uw aandeel in de statuten of basisakte, dit in functie van de grootte van het appartement.
 • De totale aktekosten, het ereloon van de notaris (% excl. BTW) en de aktekosten (ca. € 750 excl. BTW).
 • Voor de garages dient rekening gehouden te worden met een percentage van 5% – 7% voor het ereloon van de notaris.

Naar gelang de werken vorderen, krijgt u een factuur toegestuurd. Deze gaat altijd vergezeld van een attest “voltooide bouwwerken”, waarin de architect bevestigt dat de betreffende schijf naar behoren is afgewerkt.

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe de schijven elkaar opvolgen en hun aandeel in de totale koopsom:

 • 15% bij aanvang van de werfinrichting
 • 15% bij aanvang vloerplaat kelders
 • 15% bij aanvang vloerplaat gelijkvloers
 • 15% bij aanvang vloerplaat eerste verdieping
 • 10% bij aanvang vloerplaat tweede verdieping
 • 10% bij aanvang van de dakbedekking
 • 10% bij aanvang van het plaatsen van de ramen en van leidingen voor water en elektriciteit
 • 10% bij de voorlopige oplevering

In tegenstelling tot een makelaar die eigendommen voor rekening van derden verkoopt, bieden wij enkel onze eigen projecten aan.

Bekijk onze projecten

Interesse in onze nieuwbouw projecten? Contacteer ons

© 2021 VG Projects BVBA • BTW BE 0861.697.322 • privacy policycookie policydisclaimersitemap Quoted: Websites met méér