Aankoopprocedure (bij kant-en-klare projecten)

Wanneer u beslist om een grond + woning/appartement aan te kopen, wordt voorafgaand aan de notariële akte een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) opgesteld en ondertekend op het kantoor van BVBA VG PROJECTS of bij u thuis.

Aankoopprijs = grondwaarde + constructie

De betalingsprocedure verschilt naargelang men een appartement koopt op plan, al dan wel volledig afgewerkt.

Hieronder vindt u een overzicht.

1. Aankoop op plan

In dit geval koopt u een nog te bouwen of een in opbouw zijnde woning/appartement. Momenteel wordt er zeer veel “op plan” gekocht daar u als koper van enkele interessante voordelen kunt genieten, namelijk:

 • U hebt als koper nog een ruime keuze uit verschillende types op verschillende verdiepingen zodat u voor uzelf de beste ligging kan reserveren.
 • U hebt de mogelijkheid uw appartement volledig in te delen naar uw persoonlijke wensen, voor zover technisch haalbaar, evenals een vrije keuze uit duurzame afwerkingmaterialen.
 • Bij de aankoop op plan wordt u beschermd door een specifieke wetgeving, namelijk de Woningbouwwet of de Wet Breyne. Deze wet voorziet in een aantal garanties voor de koper, waaronder de zekerheidstelling bij de Deposito- en Consignatiekas t.b.v. 5% van de constructiewaarde.

Wat moet u betalen en wanneer?

 • Bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst wordt een voorschot van 5% op de totale verkoopprijs betaald welke wordt aangerekend op de grondwaarde.
 • Binnen de 4 maanden na ondertekening van bovenvermelde verkoop-overeenkomst wordt de notariële akte verleden, voor zover de overeenkomst geen opschortende voorwaarden bevat (bvb. na goedkeuring financiering), en betaalt u:

 

a)

het saldo van de grondwaarde (na aftrekking van het voorschot)

 

b)

de op dat ogenblik gerealiseerde constructiewaarde + 21% BTW (reeds gerealiseerde schijven)

 

c)

de aansluitingskosten nutsleidingen (gas, water, elec)

 

d)

het aandeel in de statuten of basisakte( enkel bij appartementen)

 

e)

de totale aktekosten, zijnde de registratierechten (10% berekend op de grondwaarde), en het ereloon van optredende notaris.

 • De vordering van de werken en de opvraagbare schijven van constructie moeten aangetoond worden met een attest “voltooide bouwwerken” van de architect. Voorafgaand aan de akte ontvangt u de facturen voor de reeds gerealiseerde schijven. Voor de schijven die na ondertekening van de akte worden afgewerkt, wordt u eveneens een factuur toegestuurd, samen met het attest van de architect. De schijven waarin de bouwwerken worden onderverdeeld zijn afhankelijk van de bouwlagen en bijgevolg verschillend van project tot project.

Hier volgt een voorbeeld:

 • 20% na voorstudie en planning (ontwerp architect, betonstudie, …) en inrichting van de werf
 • 10 % na grondwerken en bij het gieten van de funderingsplaat
 • 10 % bij het gieten van het bouwvlak van het gelijkvloers
 • 10 % bij het gieten van het bouwvlak van de eerste verdieping
 • 15 % bij het gieten van het bouwvlak van de laatste verdieping
 • 5 % bij het plaatsen van het dakgebinte of gieten van dakplaat
 • 5 % na het plaatsen van het buitenschrijnwerk
 • 5 % na het plaatsen van de buizen voor elektriciteit en sanitair
 • 5 % na het stukadoren
 • 5 % na het plaatsen van de vloerbedekking
 • 5 % na het plaatsen van het sanitair (kleine benodigdheden uitgezonderd)
 • 5 % bij het ter beschikking stellen of bij de afgifte van de sleutels of bij het betrekken van het privatief (voorlopige oplevering)

Geschenkbon

Bij de oplevering van uw woning/appartement schenkt VG PROJECTS U een waardebon voor 2 personen van 75€ en dit om gezellig te tafelen in een nabijgelegen restaurant. De ideale manier om uw eerste ingebruikname te vieren!

2. aankoop “volledig afgewerkte” woning/appartement

Hierbij koopt u een nieuwbouwwoning of appartement of garage dat reeds volledig werd afgewerkt, of zal afgewerkt worden voor het verlijden van de notariële akte. Voorafgaand aan deze notariële akte wordt de onderhandse verkoop-overeenkomst (compromis) opgesteld en ondertekend op het kantoor van VG PROJECTS of bij u thuis. In deze overeenkomst verbindt de koper zich tot bepaalde voorwaarden van aankoop, waaronder ook de betalingsvoorwaarden. De akte wordt steeds verleden binnen de 4 maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst voor zover deze geen opschortende voorwaarden bevat. Daar u een afgewerkte nieuwbouwwoning of appartement koopt wordt er overeengekomen dat VG PROJECTS u geen voorschotten vraagt voor de reeds gerealiseerde bouwschijven tijdens de laatste afwerkingfase, dus tussen de periode van onderhandse overeenkomst en de notariële akte (max. 4 maanden). Het volledige saldo van de aankoopprijs wordt slechts bij de notariële akte betaald na de oplevering van het appartement! Dus na uw goedkeuring van de uitgevoerde werken!

Wat moet u betalen bij de notariële akte?

 • de volledige grondwaarde van uw appartement en/of garage
 • het volledig bedrag van de constructiewaarde + 21% BTW
 • de aansluitingskosten nutsleidingen (gas, water, elec)
 • het aandeel in de statuten of basisakte (bij appartement)
 • de totale aktekosten, zijnde de registratierechten (10% berekend op de grondwaarde), het ereloon en de aktekosten.

Voor het verlijden van de notariele akte werkt VG PROJECTS steeds samen met  notaris Raf Van Der Veken, Tuinlaan 2, 9111 Belsele; 03/7723771.

Bij de notariële akte ontvangt u de sleutels van uw appartement, alsook uw eigendomstitel en postinterventiedossier.

Wat na aankoop?

Bij de akte verwelkomen we u als tevreden klant en vanzelfsprekend willen wij dit zo houden. Wij stellen u voor aan de eindcoördinator voor een correcte en feilloze service na verkoop. Vanzelfsprekend staan wij steeds ter uwer beschikking voor eventuele vragen ivm de door uw gekochte woning.

meer info

Wenst u meer info over een bepaald project? Twijfel niet om ons te contacteren.

Informatieaanvraag